Home

dla dobra cielaczków

Zamysł Milk Bar® jest prosty - kontrolowanie przepływu mleka i regulacja szybkości picia poprawia zdrowie cieląt.

Działalność założyliśmy na naszej małej rodzinnej farmie, na północy Nowej Zelandii. Staliśmy się pionierem w kontrolowanym karmieniu przepływowym dzięki naszemu wynalazkowi, jakim jest smoczek Milk Bar™ .
Smoczek Milk Bar™ reguluje przepływ mleka do naturalnej prędkości, dzięki czemu układ pokarmowy może funkcjonować jak powinien. Cielęta są cięższe, zdrowsze i wymagają mniej opieki.
Nadal jesteśmy firmą rodzinną. Bez udziałowców, bez osób trzecich, tylko szczera miłość do cieląt i pasja do projektowania smoczków w oparciu o dowody naukowe.

 

Poznaj nasze urocze produkty

Wszystkie produkty Milk Bar zostały zaprojektowane w oparciu o nasze własne doświadczenia rolnicze i czasie spędzonym na farmach na całym świecie. 

Jeśli nie poprawi to warunków cielętom, nie robimy tego.

Zobacz Produkty

 

Rozwiązywanie problemów związanych z chowem cieląt

Dostępnych jest wiele informacji, często sprzecznych i przytłaczających! 

Skupiamy się na badaniach, które wspierają trawienie cieląt, tak aby pomóc Ci w pełni wykorzystać programy żywieniowe i genetyczne..

Zobacz Badania

Miliony cieląt na całym świecie korzysta z Milk Bar. I w gorącym i w zimnym klimacie, i w grupowym i indywidualnym karmieniu, to Smoczek Milk Bar™ robi różnicę!

.
0:00 / 0:00