Research

Opublikowane badania

W Milk Bar® zajmujemy się projektowaniem produktów, które poprawiają zdrowie zwierząt i są przyjazne dla użytkownika. Zainwestowaliśmy wiele czasu i energii w badania, aby naprawdę zrozumieć, co dzieje się, gdy cielę jest karmione różnymi metodami. Chcemy, abyś poznał, jak różne metody żywienia wpływają na cielęta, abyś mógł podejmować świadome decyzje w swoim gospodarstwie.

Te interesujące badania naukowe zostały przeprowadzone z kontrolami klinicznymi, aby faktycznie odróżnić prawdę od domysłów. Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do nas.

Badanie Naukowe Milk Bar™ 2014

Cel: Układ pokarmowy

W 2014 roku zlecono niezależne badanie, które miało na celu ocenę wpływu szybkiego karmienia na układ pokarmowy młodych cieląt. Odkrycia otworzyły nowy poziom zrozumienia tego, jak działa układ pokarmowy, i w jaki sposób szybkie karmienie negatywnie wpływa na wchłanianie laktozy .

Dowiedz się więcej

Badanie Vigortone

Cel: Przyrost masy ciała

W 2008 roku, w badaniach przeprowadzonych w USA odkryto pozytywne przyrosty masy ciała i zwiększone zużycie racji starterowych u cieląt karmionych za pomocą Milk Bar™ .

Dowiedz się więcej

Badanie Moorepark

Cel: Efektywność czasowa

W wysoko cenionym Moorepark Research Farm w Irlandii przeprowadzono badania skupiające się na efektywności czasowej różnych systemów hodowli cieląt. Milk Bar™ System okazał się najbardziej wydajnym systemem pod względem czasu i pracy.

Dowiedz się więcej

Badanie QCONZ Brazil

Cel: Ogólny stan zdrowia

W 2016 roku wdrożono w trzech oddzielnych gospodarstwach system Milk Bar™ System, którego kluczowymi czynnikami były: waga, czas i częstość występowania biegunek.

Dowiedz się więcej

Badanie Hungarian Pail

Cel: Przyrost masy ciała

W tym badaniu porównano przyrosty masy ciała cieląt karmionych za pomocą smoczków Milk Bar   oraz cieląt karmionych tradycyjnym wiadrami.

Dowiedz się więcej

Badanie Italian Buffalo

Cel: Czas odsadzenia

We Włoszech w 2017 roku odnotowano wpływ stosowania Milk Bar™  u cieląt Bawołów. Wyniki wyższych przyrostów masy ciała pozwoliły hodowcom Buffalo na dużo wcześniejsze odsadzenie w celu obniżenia kosztów.

Dowiedz się więcej